Ένα όμορφο βίντεο, βασισμένο σε πραγματική ιστορία του γεροντικού.
Απλά λόγια, με βαθιά νοήματα…